Saturday, June 7, 2008

Rahmat seluruh Alam

Ruba'i bin Amir memecut dengan kudanya. Ia menuju perkhemahan Rustum, Panglima Angkatan Tentera Parsi saat itu. Setibanya di sana, ia mendapati semua pembesarnya memakai pakaian rasmi kerajaaan. Ruang dewan meraka dihiasi dengan hamparan permaidani dan sutera yang serba mahal. Rustum duduk di singgahsananya. Ia memakai mahkota emas yang terhias dengan batu permata yang serba mahal. Sebaliknya, Ruba'i bin Amir, Panglima Angkatan Tentera Kaum Muslim itu hanya berpakaian kasar dan serba sederhana.

Ruba'i bin Amir langsung masuk ke perkhemahan itu tanpa menghiraukan hal sekelilingnya. Ia tetap menunggang kudanya dan membiarkan kaki kudanya mengotori hamparan permaidani yang serba mahal itu. Tiba-tiba ia berhenti. Kemudian turun dari kudanya sebelum sampai di hadapan Rustum yang menantinya. Rupanya Rustum telah sengaja memasang palang besi setinggi setegah badan menghadang laluan Ruba'i. Rustum berharap pemimpin pasukan Muslim itu berjalan membongkokkan badan menghadapnya. Namun Ruba'i bin Amir tidak kalah cerdiknya, ia membalikkan tubuhnya , lalu berjalan mundur kehadapan lalu membongkokkan badannya sehingga punggungnya menungging ke arah sang Panglima Persia itu.

Ruba'i lalu berjalan menghadap Rustum dengan tetap menyandang tombaknya. Seketika itu pula hamparan permaidani itu terkoyak-koyak oleh senjatanya. Melihat perkara itu, para pembesar itu segera berteriak, "Letakkan senjata itu!"

Rubaii menjawab, "Aku datang kemari hanyalah atas undangan kalian. Jika kalian suka, biarkan aku dalam keadaanku seperti ini. Kalau tidak, aku akan pulang."

"Biarkan ia menghadap!" kata panglima Rustum.

Rustum lalu mengajukan satu pertanyaan, "Apakah yang mendorong kalian datang ke negeri kami?"

Ruba'i, dengan berdiri tegak penuh wibawa, menjawab dengan tegas, "Kami datang untuk membebaskan manusia daripada penyembahan sesama manusia kepada penyembahan hanya kepada Allah; dari pada kesempitan dunia kepada keluasannya; daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam."

Begitulah Ruba'i, ia menjelaskan bahawa kedatangan pasukan Negara Islam ke negeri Persia bukan kerana cita-cita ekonomi atau politik demi mengeksploitasi bangsa atau negara yang dikuasai. Sebaliknya, kedatangan tentera Islam membawa misi luhur; memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan; menebarkan kebaikan, rahmat dan hidayah;serta menerangi jalan hidup dan melenyapkan kezaliman yang membelenggu mereka. Inilah misi mulia yang dibawa Daulah Islam.

Sebelum Ruba'i, utusan lain yang datang kepada Rustum adalah Mughirah bin syu'bah. Seperti ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa an Nihayah, Mughirah bin Syu'bah juga menyampaikan jawapan yang sama ketika ditanya Rustum, "Dunia bukanlah tujuan kami. Cita-cita dan tujuan kami adalah akhirat. Allah telah mengutuskan kami Rasul dan dia berkata kepadanya (yang maksudnya): Aku telah memberikan kekuasaan kepada kaum ini (kaum muslimin) atas orang-orang yang tidak tunduk pada agama-Ku."

Rustum bertanya lagi, " Agama apakah itu?"

Mughirah menjawab, "Tiangnya yang tegak diatas kesaksian, bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, serta pengakuan atas semua yang datang dariNya."
(Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa an-Nihayah, IV/43)

Politik Luar Negeri Daulah Islam ( dulu vs sekarang)

Fragmen di atas setidaknya memberi pelajaran berikut :

  • Pertama, politik luar negeri Daulah Islam adalah Dakwah dan Jihad. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw, saat mengepelai pemerintahan negara di Madinah, juga Khulafa'ur Rasyidin dan para Khalifah setelah sepanjang sejarah kekhilafahan Islam.
  • Kedua, peluasan wilayah Daulah Islam tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan duniawi, tetapi untuk untuk tujuan mulia: menyebarkan risalah tauhid yang substansinya adalah membebaskan manusia daripada penghambaan sesama manusia kepada penghambaan hanya kepada Penguasa manusia dan seluruh alam semesta, Allah swt.

Misi ideologis Islam inilah yang tidak dimiliki oleh negara-negara Muslim saat ini, bahkan yang mengklaim sebagai negara islam seperti Arab Saudi, Iran dan sebagainya. Sebabnya, Islam memang tidak dijadikan ideologi negara mereka. Islam paling kuat pun hanya menjadi falsafah negara, sementara dasar negara mereka yang sebenarnya adalah sekularisme. Wajarlah jika negara-negara Muslim saat ini tidak memiliki wibawa, bahkan harga diri dihadapan negara-negara kafir. Para penguasanya cenderung tidak mandiri. Mereka justeru lebih selesa tundukkepada kekuatan negara-negara kafir imperialis, perbuatan yang terang-terangan melanggar firman Allah SWT yang bermaksud :

Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin. (TMQ an-Nisa'[4]: 141)

Kerana itu, alih-alih memiliki misi untuk menyebarkan risalah Islam dengan dakwah dan jihad ke seluruh dunia, untuk mencegah negara mereka daripada campurtangan negara-negara kafir imperialis pun mereka tidak berdaya.

Hal ini amat kontra dengan realiti keadaan Daulah Islam pada masa Nabi saw, juga pada masa kekhilafahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mahupun para khalifah setelah mereka, yang begitu disegani bahkan ditakuti oleh negara-negara besar pada masa itu; Rom dan Parsi. Kewibawaan Daulah Islam atau Khilafah Islam dihadapan negara-negara superpower pada ketika itu antara lain tercermin oleh sikap Panglima Angkatan Tentera Khilafah seperti Ruba'i bin Amir dan Mughirah bin Syu'bah. Orang-orang seperti Ruba'i dan Mughirah tidak pernah kehilangan maruah ketika berhadapan dengan penguasa negara superpower. Bandingkan dengan sikap para penguasa negeri-negeri Muslim saat ini, yang begitu hormat bahkan cenderung tunduk dan patuh kepada Presiden AS George W. Bush misalnya, seolah-olah dialah tuan malah seperti 'tuhan' mereka.
.

Maka dengan ini kita bisa menyimpulkan bahawa umat Islam hanya mungkin berwibawa dan disegani bangsa-bangsa lain ketika mereka memiliki sebuah institusi negara yang kuat; negara yang menjadikan akidah Islam sebagai asas ideologinya. Itulah Daulah Islam atau Khilafah Islam yang akan membawa risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Wama tawfiqi illa billah.

Rujukan : Arief B. Iskandar, al-Wa'ie, Januari, 2008.

No comments: